Teaching Staff Session - 2018-19

Sr. no Name Designation
1 SR. CHARLES JACOB MANAGER
2 SR. STELLA PRINCIPAL
3 SR. ROSE TEACHING CATECHISM AND STATIONERY INCHARGE

Sr. no Name of the teacher
1 MRS. PAMPOSH PANWAR
2 MRS. SUDHA KOTHARI
3 MRS. NIKHAT KHAN
4 MR. JOLLY JOHN
5 MISS. MRIDULLA BHATT
6 MR. AJAY RAGHUVANSHI
7 MRS. REENA JOLLY JOHN
8 MR.PRASHANT KUMAR SHARMA
9 MRS. SABITA TRIPATHY
10 MRS. SARITA PANJANI
11 MRS. RAKHI RANA
12 MRS.BHUVANESHWARI GODINHO
13 MISS SHALINI SAXENA
14 MRS. MANJU SINGH
15 MR. NITIN KUMAR
16 MR. MUMTAZ AHMAD
17 MRS. UMA BIST
18 MISS URMILA NEGI
19 MISS CANDIDA M. VIEGAS
20 MISS NIMMI TIRU
21 MR. RITESH K. BHATTACHARYA
22 MR. P.K. JHA
23 MISS. SHEETAL THAPA
24 MR. MADHUKAR S. GUNSOLA
25 MRS. SURUCHI CHAUHAN
26 MRS. SMITA ARYA
27 MRS. SHWETA GAUR
28 MRS. ROHINI NAUTIYAL
29 MRS. SULTANPURKAR JHANSI RANI
30 MISS MARINA JOLLY
31 MISS SHRADHA MARIAN SINGH

  • Enter School Code 'CJMWAV'